INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

Opatření vyhlášená Krizovým štábem Jihočeského kraje s platností od 17.3.2020 0:00 do 24.3.2020 6:00

 Zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi. Nástup a výstup je umožněn pouze středními (zadními) dveřmi

 Zákaz vstupu do prostoru pracoviště řidiče – zákaz vstupu v autobuse označen

 Cestující nebudou odbaveni řidičem

 Povinnost nástupu s ochranou obličeje – rouška, šátek, šála

Jízdní řády GW BUS a.s. platné od 18.3.2020

Oznámení pro cestující

Oznámení pro cestující – držitele Elektronických peněženek GW BUS

Vážení cestující, v průběhu dubna 2019 proběhne ve všech autobusech GW BUS a.s. výměna odbavovacího zařízení. Vzhledem k modernizaci odbavovacího zařízení je nutné vydané Elektronické peněženky obnovit (přehrát).

Obnovení se netýká již obnovených, nebo vydaných ELP po datu 5.10.2018. Při placení jízdného nebude u nového odbavovacího zařízení takováto karta přijata a je nutné uhradit jízdné v hotovosti, nebo bezkontaktní bankovní kartou. Pro obnovení karty je nutné kartu zanechat na kontaktních místech GW BUS a.s.

Karta Vám bude obnovena do 3 pracovních dnů. Obnovení karty je bezplatné.

Kontaktní místa GW BUS a.s.

 • Informační kancelář v DOC Mercury v Českých Budějovicích – 1.NP
 • Informační kancelář AN Týn nad Vltavou – 1.patro v budově AN
 • Informační kancelář AN Trhové Sviny
 • Řidič autobusu GW BUS a.s. – nutné s kartou předat i kontakt na držitele karty

Za komplikace při využívání ELP se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení !

Slevy ve veřejné dopravě od 1.9.2018

od 1.9.2018 vstu­pují v platnost změny v poskytování slev ve veřejné linkové a železniční dopravě.

Nově je poskytována sleva ve výši 75% z plného jízdného níže uvedeným kategoriím:

 1. Cestující od 6 do 18 let
 2. Cestující od 18 do 26 let
 3. Cestující od 65 let

Výše uvedenou změnou jsou zrušeny slevy

 • Poloviční jízdné pro děti od 6 do 15 let -  nahrazenou slevou pro cestující od 6 do 18 let
 • Žákovské jízdné od 6 do 15 let -  nahrazenou slevou pro cestující od 6 do 18 let
 • Studentské jízdné od 15 do 26 let -  nahrazenou slevou pro cestující od 6 do 18 let a od 18 do 26 let

Oznámení pro cestující - držitele Elektronických peněženek GW BUS

Vážení cestující,

Nastavením SW od dodavatele karet jsou Elektronické peněženky GW BUS (ČSAD JIHOTRANS) (dále jen ELP) omezeny s platností do 31.7.2016.

Při placení jízdného nebude takováto karta přijata a je nutné uhradit jízdné v hotovosti. Pro prodloužení karty je nutné kartu zanechat na kontaktních místech GW BUS a.s.. Karta Vám bude obnovena do 24.hodin. Obnovení karty je bezplatné. Kontaktní místa GW BUS a.s.

 • Informační kancelář v DOC Mercury v Českých Budějovicích - 1.NP
 • Informační kancelář AN Týn nad Vltavou - 1.patro v budově AN
 • Informační kancelář AN T rhové Sviny
 • Řidič autobusu GW BUS a.s. - nutné s kartou předat i kontakt na držitele karty

Za komplikace při využívání ELP se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení !

Osobní doprava GW BUS a.s

Přepravou osob se společnost GW BUS a.s. zabývá již řadu let. Stále se rozšiřující autobusové trasy a služby cestujícím řadí GW BUS a.s. mezi přední přepravce nejen v Jihočeském regionu. Autobusové nádraží v Českých Budějovicích je vybaveno bezplatným internetovým Wi-fi připojením, které je možné na těchto autobusových nádražích GW BUS využívat.

Elektronické peněženky pro cestující je možné objednávat pomocí formuláře na našem webu, viz. odkaz níže.

Více o jednotlivých službách naleznete zde:

………….­………….­………….­………….­………..

Kontakt na dispečink:

Dispečink linková doprava: tel: 387 312 701, 602 785 106